.::Trang Thong Tin Dien Tu Huyen Hong Ngu::.
Hồng Ngự họp thường kỳ tháng 7 (31/07/2014)

Các ban ngành huyện và địa phương cần tập trung các giải pháp quyết liệt phòng chống lụt bão, bảo vệ sản xuất cũng như tính mạng và tài sản của người dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa, lũ là nội dung trọng tâm được Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo trong cuộc họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào ngày 30/7/2014.
Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2
Phong trào Nhạc sống và nhiều lo ngại
Thầy giáo về hưu nuôi 5 người con ăn học thành tài
Chuyển biến tích cực từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Chuẩn tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (18/06/2014)