.::Trang Thong Tin Dien Tu Huyen Hong Ngu::.
Lãnh đạo huyện kiểm tra kinh tế xã hội xã Thường Phước 1 (18/09/2014)

Sáng ngày 16/9/2014, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Phạm Văn Chuẩn cùng các ban ngành huyện đến kiểm tra tình hìh phát triển kinh tế xã hội tại xã biên giới Thường Phước 1 để tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã.
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học
Hợp nhất HTX Long- Phú Thuận tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
Tập trung bảo vệ kết cấu công trình dân sinh trong mùa lũ
Bí thư tỉnh ủy làm việc với huyện đầu nguồn Hồng Ngự
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Chuẩn tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (18/06/2014)