Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự đến tận nhà dân giải quyết thủ tục hành chính

Trang chủ CCHC

Huyện Hồng Ngự đến tận nhà dân giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục nhân rộng hoạt động thứ 7 vì dân hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người dân.

Giải quyết thủ tục hành chính tận nhà dân

Cách thức hoạt động của mô hình, địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin sẵn có của xã và cho ấp thông báo trước thời gian và ngày ra quân, để người dân tiện đăng ký. Sau đó thứ 7 hàng tuần cán bộ chuyên môn và lãnh đạo xã sẽ đến từng nhà để giải quyết tất cả các lĩnh vực thủ tục hành chính mà người dân có nhu cầu. Đối tượng là tất cả người dân trên địa bàn, trong đó ưu tiên cho các trường hợp thuộc gia đình chính sách, người cao tuổi, gia đình neo đơn, người khuyết tật, ốm đau khó khăn trong di chuyển.

Trong ngày các cán bộ địa phương đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho 30 hộ dân ở ấp Long Hữu, mô hình này sẽ được xã Long Khánh A duy trì thực hiện thường xuyên vào thứ 7 hàng tuần nhằm tạo điều kiện và kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp khó khăn.

Văn Bửu