Xuất bản thông tin

null [Infographic]: Khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, máy phát điện

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

[Infographic]: Khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, máy phát điện

Thời gian qua, việc sử dụng các thiết bị không đúng quy định và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đã làm phát sinh cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, ngành chức năng hướng dẫn, khuyến cáo về an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, máy phát điện. Mời xem Infographic dưới đây.