Xuất bản thông tin

null Giải ngân gần 700 triệu cho hộ nghèo

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Giải ngân gần 700 triệu cho hộ nghèo

Sáng ngày 6/10/2020 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hồng Ngự tổ chức giải ngân nguồn vốn vay cho hộ nghèo hộ cận nghèo có con em là học sinh sinh viên đang theo học ở các trường Đại học, Cao đẳng…năm học 2020 -2021.

Giải ngân vốn

Có 18 hộ được giải ngân vốn trong đợt này, trong đó 9 hộ vay 50 triệu đồng/hộ và 9 hộ vay 25 triệu đồng/hộ, tổng số tiền giải ngân là gần 700 triệu đồng.

Việc vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội của sinh viên là một chính sách nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, tiếp tục con đường học vấn của mình.

Nguyễn Muội