Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Yêu cầu tháo dỡ bẫy điện diệt chuột

Trang chủ Tin tức

Huyện Hồng Ngự: Yêu cầu tháo dỡ bẫy điện diệt chuột

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của Báo Đồng Tháp trong bài viết “Nguy hiểm với cách bẫy chuột bằng điện”, Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp Uỷ ban nhân dân xã: Thường Phước 1, Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B tiến hành kiểm tra và yêu cầu người dân tháo dỡ ngay các bẫy điện diệt chuột.

Cũng theo Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự, cơ quan này đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng bẫy điện để diệt chuột, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. 

>> Bài viết “Nguy hiểm với cách bẫy chuột bằng điện”

>> Văn bản phản hồi của Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự

Khải Trường