Xuất bản thông tin

null Hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự

Trang chủ Tin tức

Hiệp thương lần 3 lập danh sách người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự

Sáng ngày 14/4/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quang cảnh Hội nghị

Qua thảo luận và biểu quyết, các đại biểu đã thống nhất danh sách người ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 55 người bầu lấy 32 người với 9 điểm bầu cử cấp huyện. Đồng thời Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách chính thức 55 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần 2, Ban thường trực UBMTTQ các cấp của huyện đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú. Kết quả 100% cử tri thống nhất giới thiệu các đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là 64 người. Tuy nhiên, đã có 9 người trong danh sách tự nguyện gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử với nhiều lý do khác nhau.

Văn Bửu