Xuất bản thông tin

null Những hoạt động được mở lại từ ngày 01/10/2021

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

Những hoạt động được mở lại từ ngày 01/10/2021

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ hoạt động tối đa 70% công suất, 02 buổi/ngày. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ phục vụ mang đi. Khách sạn, cơ sở lưu trú; cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động 50% công suất v.v. là một số hoạt động được mở lại từ ngày 01/10.