Xuất bản thông tin

null [Infographic] Giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trang chủ Tin đồ họa

[Infographic] Giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cùng với mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động v.v.. Mời xem [Infographic].