DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY

Nội dung:

DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY

Đ/c  Nguyễn Hùng Tráng

Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:  

SĐT: 0944999303

Đ/c Hà Văn Công

Phó  Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:  

SĐT: 0918750381

Đ/c  Hồ Hoàng Khôn

Chánh Văn phòng  Huyện uỷ Hồng Ngự

Email:   hhkhon.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0919399433