Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 428/UBND-HC 01/04/2021 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu để cấp cho Công an Huyện thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Huyện
2 1425/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường 30/4 (mở rộng)
3 /TB-UBND 01/04/2021 Thu hồi thửa đất số 770, diện tích 4.355m2, tờ bản đồ 01, xã Phú thuận A thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Bão
4 68/BC-UBND 01/04/2021 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
5 30/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
6 32/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
7 31/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
8 94/KH-UBND 31/03/2021 Phân công và phối hợp thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 3 Tỉnh
9 93/KH-UBND 31/03/2021 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự năm 2021và triển khai Luật Thanh niên
10 425/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
11 421/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
12 426/UBND-HC 31/03/2021 V/v kết quả rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
13 423/UBND-HC 31/03/2021 V/v nạo vét lạch Lòng Hồ
14 422/UBND-HC 31/03/2021 V/v tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
15 1414/QĐ-UBND 30/03/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
16 89/KH-UBND 30/03/2021 Triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 67/BC-UBND 30/03/2021 Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
18 418/UBND-HC 30/03/2021 Về việc thực hiện thí nghiệm đối chứng công trình Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2
19 417/UBND-HC 30/03/2021 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện
20 1415/QĐ-UBND 30/03/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự