Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1270/QĐ-UBND 21/03/2022 Bổ sung thành viên Tiểu ban thông tin tuyên truyền, khai mạc, bế mạc và hậu cần phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX năm 2021
2 110/KH-UBND 21/03/2022 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Hồng Ngự năm 2022
3 341/UBND-HC 21/03/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
4 349/UBND-HC 21/03/2022 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự
5 351/UBND-HC 21/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
6 350/UBND-HC 21/03/2022 V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
7 347/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thị hành án dân sự Huyện bàn giao
8 345/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2022
9 346/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022
10 344/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tư pháp năm 2022
11 343/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Thanh tra Huyện năm 2022
12 342/UBND-HC 21/03/2022 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện năm 2022
13 348/UBND-HC 21/03/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
14 1271/QĐ-UBND 21/03/2022 Vê viêc thành lập Hội đồng mua xe ô tô chuyên dùng (xe ép chở rác) cho Ban Quản lý chợ và Dịch vụ Công cộng Huyện
15 92/BC-UBND 18/03/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
16 339/UBND-HC 18/03/2022 Kiến nghị tiếp tục nạo vét chỉnh trị dòng chảy khu vực cồn Long Tả, xã Long Khánh A
17 108/KH-UBND 18/03/2022 Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự” trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2022
18 109/KH-UBND 18/03/2022 Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2022
19 335/UBND-HC 18/03/2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về giờ làm việc hành chính
20 340/UBND-HC 18/03/2022 V/v huy động lao động chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm tháng 3 năm 2022