Xuất bản thông tin

null Không để hình thành “điểm nóng” về ma túy

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Không để hình thành “điểm nóng” về ma túy

Ngày 01/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019 (khi dịch Covid-19 chưa bùng phát); không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn; tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 75%; chuyển hóa đạt 60% địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, 85% địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại; kiềm chế tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm 2021; phát hiện, bắt giữ số vụ phạm tội về ma túy tăng ít nhất 5% so với năm 2021; không để hình thành “điểm nóng” về ma túy, các điểm hoạt động phạm tội về ma túy đã phát hiện phải tổ chức triệt xóa ngay v.v..

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, an dân, có giải pháp cụ thể, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với nhóm người dân bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các vấn đề xã hội trong và sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; củng cố, nhân rộng và phát huy các mô hình hiệu quả; chú trọng xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới và nâng chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 v.v..

Nguồn: 69/KH - BCĐ138