Xuất bản thông tin

null Ngày hội biên phòng toàn dân

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Ngày hội biên phòng toàn dân

UBND huyện Hồng Ngự vừa phối hợp Đồn biên phòng Cầu Muống tổ chức “ Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022.

Tặng kỹ niệm chương cho các tập thể và cá nhân

Xác định thực hiện nội dung “ Ngày hội biên phòng toàn dân” là nhiệm vụ quan trọng, xã Thường Lạc và Đồn biên phòng Cầu Muống luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid 19, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng nền biên phòng vững mạnh. Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản đường biên mốc quốc giới tham gia phong trào toàn dân phòng chống dịch Covid 19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại ngày hội, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng kỷ niệm chương “ Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ Quốc”.

Nguyễn Muội