Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự - ra mắt mô hình “Tiếng loa thanh niên”

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự - ra mắt mô hình “Tiếng loa thanh niên”

Chiều ngày 31/5, tại trụ sở Công an xã Long Thuận, BTV Huyện đoàn tổ chức thành lập và ra mắt  mô hình “Tiếng loa thanh niên” - mô hình giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên.


Ra mắt mô hình tiếng loa thanh niên

Mô hình“Tiếng loa thanh niên”  có 15 thành viên tham gia là các ĐVTN trên địa bàn xã do đồng chí Bí thư Xã đoàn làm Đội trưởng. Đay là mô hình tuyên truyền băng loa lưu động, định kỳ hàng tuần, đội sẽ phối hợp cùng Công an xã tóm tắt tình hình ANTT trên địa bàn xã, huyện và thông tin các nội dung tuyên truyền về pháp luật như luật Thanh niên, Luật phòng chống ma túy, Luật ATGT và các văn bản có liên quan, thu âm và tổ chức chạy xe diễu hành phát các nội dung tuyên truyền đến người dân trên địa bàn để năm bắt thông tin về ANTT, ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội kịp thời.

  Qua mô hình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN và người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt công tác tự phòng, tự quản, tích cực phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Thời gian tới , Đoàn – Hội Huyện sẽ nhân rộng mô hình “Tiếng loa thanh niên” – mô hình giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên tai 10/10 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

        Thúy Diễm