Xuất bản thông tin

null Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Hoạt động này sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 19/8.

 “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm các nội dung cơ bản sau: Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua (trọng tâm là 08 tháng đầu năm 2022); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tiếp theo.

Đây còn là dịp để biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm 02 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó, phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; của lực lượng Công an; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; thi tìm hiểu pháp luật, tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, tặng quà các đối tượng chính sách.

Nguồn: 261/KH-BCĐ

Nguồn: dongthap.gov.vn