Xuất bản thông tin

null Sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Sau gần 04 năm triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, chiều ngày 11/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết.

Qua gần 04 năm triển khai thực hiện Đề án, lượng hồ sơ tiếp nhận ở cấp tỉnh và cấp huyện là hơn 351.000 hồ sơ; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là trên 43.700 (đạt 12,46% số hồ sơ nhận mới); số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là hơn 51.000 (đạt 14,54%). Tổng số hồ sơ đã giải quyết là trên 349.000 hồ sơ và hơn 2.500 hồ sơ đang được xem xét, giải quyết. Riêng tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận trên 55.000 hồ sơ.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả trên, nhất là tạo nên sự hài lòng cho người dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số. Đối với Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị cần có phương án thực hiện Đề án hiệu quả, thiết thực, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đường truyền, phần mềm và cả nguồn nhân lực.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, thành công từ việc thí điểm Đề án, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thành kế hoạch có lộ trình, nhiệm vụ, thời gian, giải pháp thực hiện cụ thể. Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; đẩy mạnh nghiên cứu thực hiện các hồ sơ trọn gói; áp dụng mạnh số hóa; phối hợp, đào tào nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Đề án ở từng cấp, từng ngành v.v..

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bưu điện Việt Nam ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác

Tại Hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bưu điện Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới, trong đó sẽ thực hiện thêm các thỏa thuận, hợp tác mới như giao Bưu điện đảm nhận một hoặc một số công đoạn phù hợp trong quy trình số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn, tập huấn, xây dựng đội ngũ nhân viên Bưu điện các cấp, nhất là tại cấp xã đủ năng lực để thực hiện tốt các Mô hình (Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích); triển khai các mô hình mới theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, về thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân; hợp tác đưa nông sản tỉnh Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử Postmart v.v..

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn