Xuất bản thông tin

null Mực nước các nơi trong tỉnh lên nhanh theo kỳ triều cường

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Mực nước các nơi trong tỉnh lên nhanh theo kỳ triều cường

Theo bản tin cảnh báo lũ và ngập lụt của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong những qua mực nước tại các nơi trong tỉnh đã lên nhanh theo kỳ triều cường 01/9 âm lịch.

Nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh được đưa nước vào để vệ sinh đồng ruộng,
 tận dụng nguồn phù sa từ các sông. Ảnh tại huyện Tam Nông

Ngày 22/9, mực nước cao nhất thực đo tại trạm Cao Lãnh là 185 cm, so với báo động cấp I thấp hơn 05 cm; mực nước cao nhất thực đo tại trạm Trường Xuân là 160 cm, so với báo động cấp I cao hơn 10 cm.

Dự báo 10 ngày tới, mực nước tại các huyện phía Nam của tỉnh sẽ tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh triều cường vào ngày 28 - 29/9 (nhằm ngày  02 - 03/9 âm lịch), sau đó biến đổi chậm và xuống dần. Mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười lên dần đến ngày 30/9, sau đó biến đổi chậm.

Độ sâu ngập lụt khu vực phía Nam khoảng từ 1,0 – 1,4 m, khu vực nội đồng Tháp mười khoảng 0,6 – 0,9 m.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ ở khu vực phía Nam ở cấp độ II; khu vực nội đồng Tháp Mười ở cấp độ I.

Tên sông

Trạm thủy văn

Mực nước tương ứng với cấp báo động (m)

I

II

III

Sông Tiền

Cao Lãnh

1,9

2,1

2,3

Kênh Phước Xuyên

Trường Xuân

1,5

2,0

2,5

Mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông
theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn