Xuất bản thông tin

null Ra mắt mô hình điểm “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Trang chủ Tin hoạt động

Ra mắt mô hình điểm “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Công an huyện Hồng Ngự chọn Tổ 4 của ấp 3, xã Thường Phước 2 làm điểm tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chửa cháy” (PCCC) của huyện Hồng ngự.

Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”

Tổ có 31 thành viên tham gia chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC, thoát nạn, phương tiện PCCC được trang bị tại hộ gia đình. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức họp để phổ biến kiến thức và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ PCCC.  Các thanh viên trong tổ thống nhất ký kết thực hiện chương trình, quy chế hoạt động của Tổ, đồng thời được hướng dẫn xử lý các tình huống, cách thức sử dụng bình PCCC cầm tay tại hộ gia đình khi có tình huống cháy mới phát sinh.

Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chửa cháy” trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nắm vững kiến thức về PCCC, qua đó chủ động phòng ngừa làm giảm nguy cơ thiệt hại về người, tài sản khi có sự cố cháy nổ xãy ra.

Quốc Việt