Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 24/10, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện đúng chính sách pháp luật về tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam; bảo đảm công khai, minh bạch xét đề nghị đặc xá, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở và các ngành, đoàn thể cấp xã về quy trình tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nơi cư trú.

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả việc thành lập “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng”, mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương”; đồng thời, nghiên cứu đổi tên gọi mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo tính nhân văn, xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti của người tham gia câu lạc bộ, giúp họ phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Cùng với đó, tổ chức khảo sát toàn diện các hạng mục công trình tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố, kịp thời đề xuất Bộ Công an hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” theo đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp cho người chấp hành xong hình phạt tù, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội, vi phạm pháp luật; phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác (ngoài Quỹ Phát triển tái hoà nhập cộng đồng), để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù, để phát triển sản xuất, tạo việc làm; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù có nhu cầu việc làm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời, lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia để đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện tiếp cận đa dạng nhiều nguồn vốn khác, để phát triển kinh tế, góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội.

 

Nguồn: 418/UBND-TCD-NC

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn