Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự họp đánh giá đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới đối với 02 xã Long Khánh A và Long Khánh B

Trang chủ Tin tức

Huyện Hồng Ngự họp đánh giá đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới đối với 02 xã Long Khánh A và Long Khánh B

Ngày 23/11/2022, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện Hồng Ngự họp đánh giá kết quả các tiêu chí của 02 xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới là Long Khánh A và Long Khánh B. Đây là cơ sở để huyện đề nghị Tỉnh phúc tra, công nhận. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo Nông thôn mới huyện chủ trì.

Quanh cảnh cuộc họp

Với xuất phát điểm đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới (năm 2015), xã Long Khánh B bước vào xây dựng nông thôn mới với sự quyết tâm của toàn Đảng và nhân dân. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong đó nổi bật xã đã quy hoạch và định hướng phát triển các lĩnh vực, ngành hàng thế mạnh của địa phương. Hệ thống giao thông được thông thoáng, thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Người dân trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 96%, trong đó 76% qua đào tạo. Lĩnh vực Giáo dục, Y tế từng bước được đầu tư khang trang. Xã có 03/04 trường đạt chuẩn. Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, các tiêu chí 13, 15, 17 của xã đạt chưa cao.

Còn tại xã Long Khánh A, xuất phát điểm của xã đạt 11/19 tiêu chí. Đến nay, sau quá trình nỗ lực, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Nhiều công trình giao thông, phúc lợi xã hội được quan tâm đầu tư nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,94%. Theo báo cáo của xã, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương là trên 378 tỷ đồng, trong đó đóng góp của cộng đồng dân cư là trên 257 tỷ đồng, chiếm 68,25%.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi chỉ đạo các ngành phối hợp với địa phương thực hiện hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định để trình Tỉnh xem xét. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hai xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chưa bền vững, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và huy động sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Tại cuộc họp, các đại biểu bỏ phiếu tán thành 100% hai xã Long Khánh A và Long Khánh B đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Thi