Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tập trung phát triển thương mại biên giới

Trang chủ Tin hoạt động

Đồng Tháp tập trung phát triển thương mại biên giới

Năm 2023, Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn khu vực biên giới đạt mức tăng trưởng từ 11 - 12% và giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa biên mậu qua các cửa khẩu tăng 8%.

Đồng thời, triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp và các cửa khẩu, nhất là hai cửa khẩu quốc tế. Thực hiện các thủ tục đầu tư, nâng cấp cửa khẩu Thường Phước thành cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông; cặp cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) - KohRoKa (Prây-veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải đường bộ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch phát triển thương mại biên giới tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển thương mại biên giới; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khu vực biên giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển thương mại biên giới; triển khai các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của địa phương v.v..

Nguồn: 392/KH-UBND

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn