Xuất bản thông tin

null Sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Với sự cầu thị và mong muốn tập hợp những ý tưởng mang tính chiều sâu, đại diện cho trí tuệ của cộng đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh hy vọng sẽ nhận được những ý tưởng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh về Slogan của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

>> Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh về sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023

>> Slogan tỉnh Đồng Tháp từ năm 2015 – 2022

Có thể nói, trong năm 2022, tỉnh đã thích ứng nhanh với tình hình mới, các hoạt động kinh tế - xã hội dần hồi phục, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,11% - con số khá ấn tượng so với nhiều năm qua và vượt kế hoạch đề ra là 7%.

Mục tiêu được đề ra trong năm 2023 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phục hồi và phát triển. Thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với tái cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến thực chất, rõ nét mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Chú trọng các vấn đề phát triển vùng và chủ động liên kết vùng, tiểu vùng. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội tại cho đầu tư phát triển trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu công nghiệp, chuyển đổi số, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới.

Với những mục tiêu, định hướng vừa nêu, mời quý độc giả cùng tham gia sáng tác Slogan cho tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Slogan phải phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2023; hình thức thể hiện ngắn gọn, súc tích, có vần điệu; mỗi câu Slogan cần phải kèm theo thuyết minh về ý nghĩa của Slogan; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về bản quyền theo quy định của pháp luật đối với nội dung tham gia.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi Slogan về Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (dongthap.gov.vn), mục Sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023 hoặc hộp thư điện tử: congthongtin@dt.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 10/12/2022, Ban Biên tập sẽ tổng hợp và trình lãnh đạo tỉnh cho ý kiến. Tổ chức, cá nhân có Slogan được chọn sẽ nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, câu Slogan được chọn sẽ đặt ở vị trí trang trọng trong các phòng họp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, là thông điệp được truyền tải ở những hội nghị lớn, những cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác, được công bố trong hội nghị đánh giá cuối năm và triển khai nhiệm vụ của năm mới.

Thông tin liên hệ: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773.853.949 - 02773.853.112.

Ban Biên tập

Nguồn: dongthap.gov.vn