Xuất bản thông tin

null Thông cáo báo chí Lễ hội Cá tra lần thứ I – năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Thông cáo báo chí Lễ hội Cá tra lần thứ I – năm 2022

Lễ hội Cá tra lần thứ I – năm 2022 với chủ đề “Vươn ra biển lớn” do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, diễn ra vào ngày 16, 17/12 tại thành phố Hồng Ngự.