Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống khi thực hiện dự án

Trang chủ Thông tin tuyên truyền (2)

Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống khi thực hiện dự án

Chiều 09/02/2023, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng các Sở, ngành liên quan có buổi làm việc với thành phố Cao Lãnh về Dự án Khu đô thị mới Phường 3 và Khu đô thị Phường 6 – Tịnh Thới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ
 bà con bị ảnh hưởng bởi dự án ổn định cuộc sống

Đây là 02 dự án có quy mô lớn, sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, dự án Khu đô thị mới Phường 3 có tổng diện tích 275 ha, Khu đô thị Phường 6 – Tịnh Thới có tổng diện tích 250 ha. Theo kết quả thống kê sơ bộ, nhu cầu tái định cư tại 02 dự án nêu trên khoảng 3.556 hộ.

Hiện Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đang tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích đất trồng lúa theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm ban hành chính sách tái định cư bằng nhà đối với 02 dự án và ban hành các cơ chế, chính sách quy định về mua nhà ở xã hội cũng như hướng dẫn việc tái định cư.

Bản vẽ kết nối khu đô thị mới Phường 3 và Khu đô thị Phường 6 – Tịnh Thới

Nhấn mạnh đây là 02 dự án quan trọng của thành phố, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị liên quan khi triển khai cần rà soát, thực hiện chặt chẽ các quy trình, cơ sở pháp lý; nên tách vấn đề tái định cư cho các dự án lớn thành 01 dự án riêng; đặc biệt là cần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng chuyển đổi sinh kế và có chính sách hỗ trợ phù hợp để bà con ổn định cuộc sống.

Thành Nhơn

Nguồn: dongthap.gov.vn