Xuất bản thông tin

null Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế cho người dân

Trang chủ Thông tin tuyên truyền (2)

Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế cho người dân

Sáng ngày 10/02/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về đề xuất Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11)”, từ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thống nhất về sự cần thiết đề xuất thực hiện dự án nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, gắn với chế biến nông sản, bảo vệ vùng sản xuất trước biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo đó, dự án sẽ đề xuất đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho vùng 05 xã thuộc cù lao Long Khánh và cù lao Long Thuận trên sông Tiền (xã Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B, thuộc huyện Hồng Ngự), đảm bảo ổn định sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế để bảo vệ và ổn định vùng cây ăn trái, hoa kiểng thuộc các huyện, thành phố phía Nam tỉnh Đồng Tháp (thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung và huyện Châu Thành).

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế phát triển ngành hàng Sen thuộc tỉnh Đồng Tháp, tập trung cho vùng Đồng Tháp Mười.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, phương án đề xuất đầu tư dự án để trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi gửi đến WB, cũng như các cơ quan Trung ương có liên quan.

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn