Xuất bản thông tin

null Đoàn kiển tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại xã Phú Thuận A

Trang chủ Tin tức

Đoàn kiển tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại xã Phú Thuận A

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023, Đoàn Kiểm tra 676, 677 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến làm việc với Đảng bộ xã Phú Thuận A về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02, Kết luận số 205 và Kết luận số 245 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, ba nội chính được Đoàn Kiểm tra quan tâm là việc cụ thể hóa Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, nội dung về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ xã và chủ trương phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Theo thống kê, xã Phú Thuận A hiện có 10 Công ty, doanh nghiệp, 195 cơ sở sản xuất kinh doanh, 02 Dự án khởi nghiệp và 05 Dự án tiềm năng. Xã cũng có Hội quán cá tra giống tập hợp các cơ sở sản xuất cá giống để hợp tác sản xuất tăng sức cạnh tranh thị trường.

Về xây dựng Đảng bộ, xã Phú Thuận A có 11 Chi bộ trực thuộc, với 285 Đảng viên. Năm 2022, xã có 02/11 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09/11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng bộ xã được huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2022, xã Phú Thuận A thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Đảng bộ đề ra. Tuy nhiên xã chưa duy trì được 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị địa phương chú trọng nâng cao vai trò Chi bộ ấp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động, xác định và phát huy thế mạnh vốn có. Đồng thời, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ để tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Minh Thi