Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự giải ngân trên 03 tỷ đồng từ chương trình giảm nghèo

Trang chủ Tin tức

Hồng Ngự giải ngân trên 03 tỷ đồng từ chương trình giảm nghèo

Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hồng Ngự phối hợp với Ủy ban nhân dân 06 xã trong huyện tổ chức giải ngân vốn vay cho 67 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của địa phương.

Giải ngân vốn cho người dân

          Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2023, tại xã Thường Phước 2, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương giải ngân vốn Dự án chăn nuôi bò cho 10 hộ dân trong xã. Bên cạnh xã Thường Phước 2, đợt này các địa phương như: Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Khánh A, Thường Thới Hậu A và xã Thường Phước 1 cũng được giải ngân vốn vay Dự án chăn nuôi dê, cá, nuôi bò và may gia công. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình ở huyện Hồng Ngự là trên 3 tỷ đồng.

          Đây là chủ trương được huyện thực hiện góp phần giải quyết hiệu quả chương trình giảm nghèo cho người dân nông thôn, nhất là các hộ dân khó khăn ở khu vực biên giới.

Minh Thi