Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ cấp bách về tín dụng chính sách xã hội các tháng cuối năm 2023

Trang chủ Tin tức

Huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ cấp bách về tín dụng chính sách xã hội các tháng cuối năm 2023

Ngày 08/11/2023, ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách về tín dụng chính sách xã hội trong những tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Huyện, các phòng ban, Tổ chức Chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và chuyên viên phụ trách công tác tín dụng chính sách.

Quang cảnh buổi làm việc

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách 10 tháng năm 2023. Theo đó, các đơn vị có liên quan đã chú trọng công tác giải ngân vốn vay đến các đối tượng, tăng cường vai trò của Tổ Tiết kiệm và vay vốn các ấp, tuyên truyền người dân sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng thời hạn vay; tích cực thực hiện công tác rà soát, bình xét cho vay các chương trình tín dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và về sinh môi trường nông thôn, cho vay đi lao động có thời hạn ngoài nước. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng thực hiện Chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Khơi ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã phát huy sự chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách an sinh xã hội khác.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Khơi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tiếp tục rà soát, bình xét cho vay chặt chẽ đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng phương án vay, tránh trục lợi chính sách; phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu nguồn vốn được phân bổ mới và vốn thu hồi từ các chương trình đợt này là 34,9 tỷ đồng trước ngày 6/12/2023, giúp cho người dân sớm có vốn để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Minh Thi