Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: thêm 17 người hoàn thành cách ly tập trung

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự: thêm 17 người hoàn thành cách ly tập trung

Huyện Hồng Ngự vừa có thêm 17 người hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung, Trung tâm y tế cũ của huyện Hồng Ngự.

Trao giấy hoàn thành cách ly

Sáng ngày 18/8/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 huyện Hồng Ngự đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định cho 10 người Việt kiều về từ Campuchia. Trước đó 2 ngày, địa phương cũng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 7 công dân cách ly tập trung, tại Trung tâm y tế cũ của huyện.

Ngoài ra ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đồng thời nhắc nhỡ mọi người tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình; thường xuyên thực hiện theo các khuyến cáo của ngành Y tế.

Như vậy, hiện tại huyện Hồng Ngự còn lại 32 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Văn Bửu