Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự duy trì điểm chợ đặc biệt vùng biên trao đổi hàng hóa

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự duy trì điểm chợ đặc biệt vùng biên trao đổi hàng hóa

Nhằm tạo điều kiện cho người dân của 2 xã giáp biên là xã Coroka, huyện Peam Chor, tỉnh Prây-veng (Campuchia) và xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp có thể trao đổi nhu yếu phẩm sử dụng hằng ngày thì tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tiếp tục được duy trì hoạt động điểm họp chợ đặc biệt.

Điểm trao đổi hàng hóa

Theo đó, số lượng nhu yếu phẩm được trao đổi của từng hộ gia đình, khi trao đổi người dân hai bên biên giới không được tiếp xúc trực tiếp với nhau mà đặt hàng hóa tại bàn tiếp nhận, sau đó người dân bên Campuchia nhận hàng và để tiền lại trên bàn, người bán sẽ lại lấy tiền sau. Mỗi ngày, có hơn 200 người dân đến đây để trao đổi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm,…

Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, điểm chợ này vừa gắn chặt mối quan hệ hữu hảo, qua lại của người dân hai nước; vừa giúp hoạt động giao thương của người dân không bị ách tắc và vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Văn Bửu