Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020

Trang chủ Tin hoạt động

Sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự tổ chức sơ kết công tác mặt trận 9 tháng đầu năm 2020. Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự đến dự.

Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

9 tháng đầu năm, các cấp Mặt trận Tổ quốc trong huyện nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong 9 tháng, huyện vận động các nguồn quỹ trên 5 tỷ đồng để cất nhà tình thương, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid -19, Ủy ban mặt trận các cấp phát huy vai trò nòng cốt, vận động may và cấp phát trên 110.000 khẩu trang cho người dân, nhất là ở khu vực biên giới phòng chống dịch.

Hội nghị cũng nêu ra những tồn tại hạn chế của các cấp Mặt trận tổ quốc trong huyện như: việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến chưa kịp thời, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một vài xã thiếu thường xuyên nên hiệu quả chưa cao, công tác nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời. Một số địa phương chưa triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị cũng dành thời gian báo cáo tham luận chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả thời gian qua để phát huy nhân rộng. Điển hình như công tác vận động học sinh ra lớp đầu năm học 2020 - 2021 của Ngành Giáo dục đào tạo, công tác vận động nhân dân hiến đất xây dựng lộ làng ở thị trấn Thường Thới Tiền.

Phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid -19. Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu:

"Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII tiến tới Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Minh Thi