Xuất bản thông tin

null Trao 300 phần quà cho người khiếm thị

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Trao 300 phần quà cho người khiếm thị

Thông quan sự vận động của Chủ trì chùa Quan Âm xã Long Thuận huyện Hồng Ngự, Sáng ngày 21/3/2021 đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 300 phần quà cho người khiếm thị của huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

Trao quà cho người khiếm thị

Quà gồm: gạo, mì và các nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, Tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng, do đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.