Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự hướng dẫn khai báo sức khỏa toàn dân

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Hồng Ngự hướng dẫn khai báo sức khỏa toàn dân

Thực hiện chủ trương khai báo sức khỏe toàn dân, phòng chống dịch bệnh Covid 19, huyện Hồng Ngự thành lập nhiều đoàn xuống địa bàn dân cư 10 xã, thị trấn để hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe thường xuyên thông qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại.

Hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe toàn dân

Huyện đoàn Hồng Ngự là lực lượng tiên phong thực hiện. Tại các ấp, đoàn viên, thanh niên tiến hành hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe bản thân, gia đình thông qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại. Ở đây những thông tin cá nhân, nhất là tình hình sức khỏe được khai báo mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, đoàn cũng tuyên truyền mỗi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh Covid 19 thông qua việc phản ánh thông tin dịch bệnh, đối tượng nghi ngờ, hướng dẫn cách phòng tránh, đồng thời trao tặng nước rửa tay khô cho người dân địa phương.

Đây được xem là phương thức tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan y tế, cũng là biểu hiện cụ thể của tinh thần toàn dân chống dịch. 

Minh Thi