Xuất bản thông tin

null Đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử

Trang chủ Tin tức

Đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, những ngày này, các cấp ngành trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân.  

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Tại xã Thường Phước 2, bên cạnh treo nhiều băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích trên các tuyến đường của xã; địa phương cũng đã triển khai tuyên truyền 38 cuộc về bầu cử, với gần 1.300 lượt người dự. Đặc biệt, xe hoa diễu hành được trang trí bằng nhiều khẩu hiệu, pa nô, cờ hoa và phát thanh, đã diễu hành qua các trục đường chính của xã đến các ấp vùng sâu cổ vũ nhân dân hăng hái tham gia bầu cử.

Góp thêm không khí phấn khởi cho ngày bầu cử, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Hồng Ngự cũng đã thành lập đội tuyên truyền lưu động, thực hiện tuyên truyền bằng loa đến tất cả các ấp trên địa bàn, nhất là ấp biên giới cổ động người dân đi bầu thực hiện quyền và trách nhiệm để lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức tài đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Ông PHẠM VĂN YÊM Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản HCM huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp: “Ban thường vụ Huyện đoàn tổ chức diễu hành bằng xe hoa để tuyên truyền trên địa bàn huyện, tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu Luật bầu cử. Bên cạnh đó cũng tổ chức treo bằng rôn trên các tuyến lộ chính cũng như khu vực đông dân cư nhằm năng cao nhận thức của người dân về tích cực tham gia ngày bầu cử quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tới đây.”

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, huyện đã triển khai tuyên truyền hơn 260 cuộc, với hơn 8.300 lượt người dự; treo hơn 90 pano, băng rôn, tranh cổ động; tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử trên các trang cổng thông tin điện tử. Trong đó, nét nổi bật của huyện là 10/10 xã, thị trấn đều có Xe hoa cổ động, các xe hoa đã bắt đầu diễu hành tuyên truyền bầu cử từ ngày 13/4 với tầng suất 3 lượt trên ngày.

Bà NGUYỄN THỊ THÙY LINH Trưởng Ban tuyên truyền Bầu cử huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp: “làm sao cho nhân dân trong huyện thấy rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia bầu cử, làm cho ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Góp phần thành công cho cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, đúng pháp luật và tiết kiệm.”

Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử . Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Văn Bửu