Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình dịch covid 19 các bến đò ngang ở tại xã cù lao

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình dịch covid 19 các bến đò ngang ở tại xã cù lao

Ngày 01/6/2021 ông Huỳnh Văn Tài Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cùng các ngành có liên quan đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch covid 19 ở bến đò ngang tại các xã cù lao qua địa phận tỉnh An Giang .

Kiểm tra thực tế tại các bến đò ngang

Tại mỗi bến đò lãnh đạo huyện Hồng Ngự và các ngành chuyên mô hướng dẫn các chốt phòng chống dịch đo thân nhiệt, khử khuẩn, phát khẩu trang cho hành khách. Đồng Thời lưu ý theo dõi các hành khách  ở các tỉnh khác về phải khai báo y tế đầy đủ lịch trình di chuyển. Đặc biệt tại chốt cầu số 11 xã Phú Thuận A nên phân luồn chia ca trực để đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt  trong mùa dịch như hiện nay./.

Nguyễn Muội