Xuất bản thông tin

null Bố trí khu vực rửa tay, phát khẩu trang tại cơ quan hành chính trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Bố trí khu vực rửa tay, phát khẩu trang tại cơ quan hành chính trên địa bàn huyện

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính, các ban ngành và xã, thị trấn trong huyện Hồng Ngự đã bố trí khu vực rửa tay, khẩu trang cũng như phát khẩu trang miễn phí tại nơi làm việc.

Bố trí khu vực rửa tay tại cơ quan hành chính

Mọi người đeo khẩu trang khi tham gia giải quyết TTHC

Theo đó, trước khi vào cơ quan hành chính người dân tiến hành các công đoạn rửa tay và đeo khẩu trang đúng quy định nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình và người xung quanh. Tại đây, các cán bộ, công chức cũng là người tuyên truyền để bà con ý thức trong phòng chống dịch bệnh tại gia đình.

Minh Thi