Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ bán vé số

Trang chủ Tin hoạt động

Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ bán vé số

Nằm trong gói hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 17/7/2021 huyện Hồng Ngự bắt đầu chi hỗ trợ gạo cho tất cả các hộ trên.

Hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ bán vé số

Theo đó huyện Hồng Ngự có tổng số 1.171 hộ nghèo với 3.505 nhân khẩu và 2.460 hộ cận nghèo với 9.108 nhân khẩu được hỗ trợ gạo trong đợt này, với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng.

Do đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội nên các địa phương trong huyện chia nhỏ lực lượng sau đó mang gạo đến từng nhà các hộ dân để đảm bảo công tác phòng dịch.

Văn Bửu