Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự phát động phong trào thi đua đặc biệt “Hồng Ngự đồng lòng chống dịch Covid-19”

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Huyện Hồng Ngự phát động phong trào thi đua đặc biệt “Hồng Ngự đồng lòng chống dịch Covid-19”

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt “Hồng Ngự đồng lòng chống dịch Covid-19”.

Với mục đích Thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục những khó khăn và tìm ra giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo tham gia cùng với các ngành chuyên môn và chính quyền các cấp khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Thông qua phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Đặc biệt là những người trực tiếp tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ đó phát hiện những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để kịp thời nêu gương, nhân rộng.

(đính kèm Kế hoạch)