Xuất bản thông tin

null Trao học bổng cho học sinh nghèo

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Trao học bổng cho học sinh nghèo

Hội khuyến học huyện Hồng Ngự, tổ chức trao 05 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc tại xã Thường Lạc và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Mỗi suất học bổng gồm 500.000 đồng và 20 quyển tập cho các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi thuộc địa bàn xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự.

Các xuất học bỗng giúp cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn  thêm động lực  để bước vào năm học mới 2021 - 2022./.

Nguyễn Muội