Xuất bản thông tin

null Công chức, viên chức huyện Hồng Ngự thực hiện 3 tại chỗ

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Công chức, viên chức huyện Hồng Ngự thực hiện 3 tại chỗ

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều cán bộ công viên chức làm việc tại các phòng, ban huyện chủ động thực hiện 3 tại chỗ, ăn, ở và làm việc tại cơ quan, không về nhà.

Hớt tóc cho công chức, viên chức thực hiện 3 tại chỗ

Vào cuối buổi chiều, anh Dương Quốc Lập công chức Thanh tra Huyện tận dụng khoảng sân trụ sở làm nơi hớt tóc miển phí cho các cán bộ công viên chức ngành huyện. Qua 3 ngày, thực hiện, anh Dương Quốc Lập đã hớt tóc cho gần 30 cán bộ công viên chức ngành huyện. Không chỉ thế, anh còn hớt tóc miển phí cho các tình nguyện viên tổ test nhanh thực hiện cộng tác truy vết./.