Xuất bản thông tin

null UBND tỉnh Đồng Tháp cho phép hoạt động tập luyện TDTT trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

UBND tỉnh Đồng Tháp cho phép hoạt động tập luyện TDTT trong tình hình mới

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, UBND Tỉnh cho phép các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày của người dân tập trung không quá 10 người và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian được hoạt động: Từ ngày 01/10/2021.