Xuất bản thông tin

null Tỉnh Đồng Tháp nới lỏng một số hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2021

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tỉnh Đồng Tháp nới lỏng một số hoạt động từ ngày 11 tháng 10 năm 2021

Với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng long của người dân, Đồng Tháp đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 khi áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 578/UBND-THVX về việc điều chỉnh hoạt động của một số loại hình, đối tượng, như sau:

1. Đối với các cơ quan, công sở: không khống chế số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc. Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuỳ theo đặc thù công việc, bố trí lực lượng làm việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch của ngành y tế. Trường hợp người làm việc ở ngoài Tỉnh phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí ăn, nghỉ tại chỗ.

2. Đối với chợ đầu mối, được hoạt động tối đa 70% công suất, thời gian hoạt động tuỳ vào đặc thù của từng loại chợ. Giao chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

3. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương xây dựng phương án hoạt động để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

4. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021./.