Xuất bản thông tin

null Đánh giá cuộc vận động 50 của lực lượng vũ trang huyện Hồng Ngự năm 2021

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Đánh giá cuộc vận động 50 của lực lượng vũ trang huyện Hồng Ngự năm 2021

Ngày 25/10/2021 Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự, tổ chức đánh giá cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Lực lượng vũ trang huyện năm 2021.

Quang cảnh buổi đánh giá

Qua một năm thực hiện Ban CHQS huyện cùng Ban chỉ đạo CVĐ (cuộc vận Động) 50 thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện ý thức về việc bảo quản  VKTBKT(vũ khí trang bị  kỹ thuật)  tại đơn vị và có cách cải tiến kỹ thuật quản lý,  nâng cao chất lượng lau chùi, bảo dưỡng, sữa chữa, niêm cất VKTBKT đùng quy trình kỹ thuật từ  huyện đến cơ sở, bảo đảm 100% VKTBKT  về số lượng lẫn chất lượng, chủng loại và đồng bộ, rõ rang chính xác, trách tình trạng bị hư hỏng luôn ở trạng thái sẵn sàn chiến đấu cao trong mọi tình thế.

Ngoài ra lực lượng vũ trang còn tham quan thực tế các mô hình mới sáng tạo của cùa Ban chỉ đạo  CVĐ 50 năm 2021 như: sung cối bắn đạn lưới chống biểu tình; bàn lắp đạn súng TLAK; bàn phón sơ đồ, bản đồ; vũ khí tự tạo bẩy trong; sung cối và đại bát….

Dịp này  Ban chỉ đạo CVĐ 50  Ban CHQS huyện Hồng Ngự tao giấy khen cho  khen cho 03 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “ Quản lý, khai thác VKTBKT tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông năm 2021”./.

Nguyễn Muội