Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Hoàn thành Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sớm nhất tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Huyện Hồng Ngự: Hoàn thành Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sớm nhất tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi Ủy ban nhân dân Tỉnh phát động Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” và Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Huyện đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 tổ chức hưởng ứng Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”; đồng thời, ban hành Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài Huyện ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Huyện đã chủ động kêu gọi các bậc cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác vận động gia đình, dòng họ đóng góp để tự trang bị thiết bị học tập cho con, em mình.

 Trao điện thoại cho các em học sinh

Qua khảo sát học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 của các trường trên địa bàn Huyện, Phòng GDĐT đã thống kê số học sinh chưa có thiết bị học (từ lớp 5 đến lớp 12) là 1.708/13.561 học sinh, tỷ lệ 12,6%.  Qua gần 01 tháng thực hiện, với sự vào cuộc mạnh mẽ của Huyện, sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện nên chỉ trong 01 tháng, Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” của huyện Hồng Ngự đã hoàn thành sớm và là huyện đầu tiên của Tỉnh thực hiện hoàn thành Chương trình (vào ngày 21/10/2021).

Tổng cộng, Huyện đã vận động hoàn thành 1.708 thiết bị học trực tuyến để cấp phát cho các em. Tổng vận động tiền mặt và hiện vật là 1.721,662 triệu đồng. Đạt tỉ lệ 100% học sinh có thiết bị học trực tuyến./.

Tác giả bài viết: Đặng Vinh Em