Xuất bản thông tin

null Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Chính phủ miễn hoặc giảm một phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua (đề xuất miễn hoặc giảm phí quý IV năm 2021 đối với các đối tượng nộp phí theo quý và giảm phí cố định năm 2022 đối với các đối tượng thuộc diện nộp phí cố định).

Ngoài ra, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 35 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục gồm: 24 doanh nghiệp phải lắp quan trắc nước thải tự động, liên tục và 11 doanh nghiệp phải lắp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Theo báo cáo, kiến nghị của các doanh nghiệp thì việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục tốn nhiều chi phí; tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ xem xét gia hạn thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đối với các doanh nghiệp đến hết tháng 12/2022.

Nguồn: 1064/UBND-KT

Như Ý

Nguồn: dongthap.gov.vn