Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự nhiều chợ truyền thống mở cửa hoạt động

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Huyện Hồng Ngự nhiều chợ truyền thống mở cửa hoạt động

Tại huyện Hồng Ngự, thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa phương đã cho phép 7 chợ truyền thống mở cửa hoạt động trở lại, sau 1 thời gian dài tạm ngưng do dịch bệnh.

07 chợ đã được phê duyệt phương án hoạt động trở lại gồm: chợ Thường Thới, chợ Cả Sách, chợ Thường Thới Tiền, chợ Long Khánh B, chợ Cây Sung, chợ Phú Hoà A, chợ Long Thuận đây đều là các chợ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận trong tại chợ Thường Thới chợ trung tâm lớn của huyện Hồng Ngự, do ngày đầu được phép hoạt động nên số lượng tiểu thương buôn bán không đông, không khí chợ kém sôi động, các tiểu thương đều được tiêm 2 mũi vắc xin, được bố trị chỗ ngồi cách nhau 2 mét, cả người bán và người mua đều tuân thủ 5k dễ nhận thấy nhất là ai cũng đeo khẩu trang trong giao tiếp.

Văn Bửu