Xuất bản thông tin

null Tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí

Ngày 19/11, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ 20 giờ, ngày 19/11; thời lượng khoảng từ 30 - 45 phút).

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sĩ hy sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, nhằm khích lệ tinh thần đại đoàn kết, để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: 680/UBND-THVX

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn