Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn cách tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà cho người dân

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

Hướng dẫn cách tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà cho người dân

Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại cộng đồng, nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động kiểm soát tình hình sức khỏe của bản thân, Sở Y tế hướng dẫn cách tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19.

Khi có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính, người dân phải liên hệ với nhân viên y tế tại Trạm Y tế lưu động hoặc Trạm Y tế gần nhất để tổng hợp kết quả và sẽ hướng dẫn xử trí tiếp theo.