Xuất bản thông tin

null [Infographic] 23 Nghị quyết quan trọng được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

[Infographic] 23 Nghị quyết quan trọng được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 08 – 09/12) đã thông qua 23 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân và sự phát triển của tỉnh nhà. Mời xem infographic dưới đây về một số Nghị quyết nổi bật.