Xuất bản thông tin

null Không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi

Ngày 11/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp thực hiện cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu cần lưu lại bằng chứng, kịp thời thông báo cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo quy định; căn cứ thẩm quyền được giao tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ để chủ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đối với hoạt động của cơ quan báo chí Trung ương.

Nguồn: 731/UBND-THVX 

 

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn