Xuất bản thông tin

null Hợp tác thực hiện chương trình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hợp tác thực hiện chương trình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp và Hiệp hội Croplife Việt Nam vừa ký kết hợp tác thực hiện chương trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đơn vị thực hiện ký kết ở 03 điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Môi trường và Đô thị

Việc hợp tác nhằm mục đích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường đồng thời nhằm hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị nông sản.

Một trong những nội dung hợp tác đó là tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn chuyên môn sâu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; phấn đấu 70% cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nông dân tại các vùng trồng trọng điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; 100% các bao gói thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đúng quy định.

Cùng với đó, các bên hợp tác xây dựng mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả trên một số cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp như: lúa, rau màu, cây ăn quả v.v..

Chương trình hợp tác này sẽ kết thúc vào năm 2025.

 

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn